Brev til Ringe kommune

3. september 2007

 

I brevet opsumerede jeg den manglende indsats fra sagsbehandleren. F.eks. var der skoletilbudet, på Møllebakken, men det var slet ikke et tilbud der passede til Nanna, det var snarere "opbevaring".

 

Møllebakken i Ringe er et tilbud til børn med helt andre problemstillinger, hvilket skolelederen også selv sagde til sagsbehandleren, da hun efterfølgende spurgte.

 

Skolen ville dog godt tage Nanna, hvilket vi sagde nej til, da Nanna helt klart ville have fået det dårligere ved at gå det. Drengene(på det tidspunkt var der ingen piger på skolen) der går på skole fungere som 6-7 årige....

 

 

Børne- og unge afdelingen

Floravej 19

5750 Ringe

ATT: Janni Ellegaard

Ang.: Nanna Elisabeth Svenden, cpr.: .. .. .. ....

 

 

 

Jeg har forsøgt at kontakte dig telefonisk i forbindelse med ansøgningen om en støttekontaktperson til min datter, da jeg ville gerne vil høre om, hvor langt behandlingen af den er kommet.

Du får lige et kort resume:

20. juni, netværksmøde på Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus. Hvor muligheden for en støttekontaktperson blev nævnt, da Nanna, har brug for støtte til at komme ud af døren, pga. socialfobi. Lene Nygaard lover at kontakte mig snarest med henblik på dette.

4. juli, kontakter jeg Lene Nygaard telefonisk, hun fortæller at hun mener at det ville være godt med en støttekontaktperson til Nanna. Hun vil søge om 37 timer pr uge. Jeg nævner problemstillingerne Nanna har med at komme ud af sengen og at hun bruger 2-3 timer på at gøre sig klar, hvilket er meget hæmmende for hende, og at jeg mener at det ville være godt med en støttekontakt person i den forbindelse, selv bruger jeg ofte 4 timer på at støtte Nanna i at komme ud af døren. Vi laver en aftale den 7. aug., hvor Lene Nygaard vil have fundet et skoletilbud til Nanna.

7. aug. Lene Nygaard er syg. Jeg beder om at blive kontaktet hurtigst muligt Lene Nygaard er tilbage på arbejdet, da Nanna er meget frustreret over ikke at vide hvad hun skal.

13. aug. Jeg ringer til Lene Nygaard, som ikke har kontaktet mig. Vi laver en ny aftale fredag den 17. august. Lene Nygaard er ikke nået videre med hverken støttekontaktperson eller skoletilbud.

17. aug. Jeg er til møde med Lene Nygaard, her har hun fundet et skoletilbud til Nanna, som umiddelbart lyder godt, og hun sender papirerne på Nanna videre til skolen samme dag. Lene Nygaard oplyser at hun stopper den 27. aug. Der er ingen afklaring på støttekontaktpersonsområdet.

20. aug. Jeg forsøger at få fat i Lene Nygaard i telefontiden, dette er ikke muligt.

21. aug. Jeg kontakte Lene Nygaard telefonisk, da det skoletilbud der er fundet til Nanna, slet ikke matcher Nannas problemstillinger. Dette er Lene Nygaard dog ikke enig i, vi bliver enige om at hun kontakter skolen.

Lene Nygaard ringer tilbage til mig senere på dagen, som vi har aftalt. Lene Nygaard fortæller at skolen ikke mener, at de har det optimale tilbud til Nanna. Lene Nygaard giver sagen videre til undervisningsafdelingen.

28. aug. Jeg ringe til undervisningsafdelingen, og kommer til at tale med Birthe Bæk Lauersen, som oplyser at hun har fået sagen overdraget dagen før om eftermiddagen. Vi bliver enige om at Nanna skal finde ud af hvilke fag hun kunne tænke sig, og at det muligvis kan blive i ungdomsskoleregi at hun kan blive undervist, og vi laver en aftale om et møde den 5 sep., hvor også John Lademann fra ungdomsskolen skal deltage.

Det er meget kort fortalt som tingene står nu. Men det er meget vigtigt for Nanna, hvis det skal lykkedes med skoletilbudet og andre aktiviteter, at det er på plads med støttekontaktpersonen inden da, da hun har brug for støtte til at komme af sted til disse ting, da det er meget svært for hende at komme ud af døren, pga. socialfobi.

Så derfor vil jeg gerne høre om, hvor langt behandlingen af ansøgningen om flere timer til støttekontaktpersonen er nået, da Nanna og jeg jo har ventet siden vi var til netværksmøde den 20 juni på at få en afklaring af dette. Og Nanna er ved at være meget opgivende omkring hendes fremtid, det er jo meget frustrerende at have ventet så længe.

Hvis der er yderligere spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefonnummer .. .. .. ..

 

Med venlig hilsen

Nanna Elisabeth Svendsen og Susanne Britt Svendsen

Dalager 60

5750 Ringe