Fra:

      

Sendt:

Til:

Susanne Britt Svendsen 

24. oktober 2007 20:04:08

jae@faaborgmidtfyn.dk (jae@faaborgmidtfyn.dk)

Til Børne- og unge afdelingen

Floravej 19

5750 Ringe

Ang.: Nanna Elisabeth Svendsen, cpr.: .. .. .. ....

Jeg skriver dette brev, da jeg ikke har fået svar på nogle af mine ansøgninger om hjælp til min datter, ud over en bevilling på 10 timers psykologbehandlingen.

Kort: Jeg har den 18. september 2007 bedt om at få fuld aktindsigt i min datters sag. Jeg har ikke hørt fra jer i denne sag, til trods for, at der ifølge kommunens hjemmeside er en svarfrist på 10 dage…

Jeg har den desuden også den 18. september telefonisk bedt om, at min datters sag blev overflyttet til handicap og psykiatriområdet, dette er endnu ikke sket, og jeg har ikke hørt yderligere ud over at visiteringsmødet den 25. september var aflyst. Hvordan går det i den sag?

Jeg har desuden søgt om en støttekontaktperson til min datter, Datoer for kontakt (ifølge kommunes hjemmeside er der 1 måneds behandlingstid, vi har nu ventet i 4 måneder):

•20 juni netværksmøde, hvor vi taler om SKP,

•4 juli, telefonisk med sagsbehandler Lene Nygaard, som vil søge om SKP til Nanna, møde den 17. August med

•Sagsbehandler L.N. endnu ikke bevilliget SKP.

•Telefonisk kontakt den 21 august bl.a. ang. SKP til min datter, vil L.N. vil lægge en ansøgning under hastesager, da hun stopper den 27 aug.

•Skriftlig ansøgning den 3 september til Janni Ellegaard, da vi ikke har nogen sagsbehandler.

•Samtale den 5. September med bl.a. Birthe Bæk Lauersen, fra sekretariatet for skole. Som også vil gøre opmærksom på behovet for SKP til Nanna.

•Telefonisk kontakt til J.E. den 26.sep. Som oplyser at hun ikke mener at det vil være relevant med en støttekontaktperson, men har ikke yderligere forslag til hvad der så skal til for at hjælpe min datter.

•Den 2. Oktober, henvendelse fra psykolog, Åge Thomsen til Janni Ellegaard, for bl.a. at gøre opmærksom på behovet for SKP til Nanna, og har derudover sendt et skriftligt forslag pr. mail.

•Derudover har Åge Thomsen på mine vejne, henvendt til flere gange telefonisk til J.E. i den efterfølgende tid.

 

På trods af al denne kontakt, er der endnu ikke sket noget i Nannas sag. Med det resultat at Nannas socialfobi er blevet meget voldsom, og at hendes depression ifølge overlægen på Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus er blevet betydeligt værre pga. at kommunen ikke har støttet hende med den lovede hjælp. Som Nanna selv udtrykker det over for overlægen, ja, så kan hun ikke holde til at leve på den måde meget længere, dvs., at selvmord er hendes løsning…?? Så jeg vil gerne vide, hvad der bliver gjort i dem sag??? Det er meget vigtigt for at det skal fungere, at det er en eller to meget dygtige kontaktpersoner og at det er i samarbejde med psykolog, da indsatsen ellers vil være spildt.

Den 28. september er Nanna blevet bevilliget 10 timers psykologbehandling, hvilket er 3 måneder efter mundtlig ansøgning, over 2 måneder efter at Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus gjorde opmærksom på behovet for langvarig psykologbehandling, og 4 uger efter min skriftlige ansøgning. (Ifølge kommunens hjemmeside, er der 14 dages behandlingstid). Disse 10 timer er ved at være brugt. Og vi har endnu ikke hørt noget om noget om hun kan fortsætte efter de 10 timer. Og som Åge Thomsen har gjort opmærksom på er det skidt for Nannas socialfobi at skulle have flere stop i psykologbehandlingerne, da det vil være med til at forværret socialfobien. Hvilket også er meget tydeligt pga. den lange tid der er gået, hvor Nanna har været uden hjælp fra kommunes side.

Der ud over har vi den 3. september søgt om økonomisk støtte til de aktiviteter Nanna evt. skulle gå til. Denne ansøgning har vi heller ikke hørt noget til…

Jeg vil gøre opmærksom på, at det er en økonomisk byrde at have et psykisk sygt barn, det bliver desuden dyrere af at hun ingen hjælp modtager. Denne byrde har bl.a. betydet at jeg har været nød til at lave et lån.

Af udgifter er der bl.a.:

Kørsel til sygehus/psykolog og andet.

Bil - det er nødvendigt at have bil, for at kunne få Nanna ud af døren.

Diverse smadrede ting, da Nanna i vinters/foråret havde det dårligt og ikke kunne få hjælp, hverken fra kommunen eller fra sygehuset, f.eks.

2 fjernsyn

2 mobiltelefoner.

1 bærbar computer

Adskillige skifterammer.

5 flasker vin

Lamper

Bord.

Diverse glas og porcelæn, fade, kødhammer osv.

Kan jeg søge om en eller form for økonomisk hjælp til disse udgifter eller andet?

Derudover vil vi gerne søge om arbejdspraktik med dusør.

(Lov om Social Service § 40 stk. 2,12 at formidle et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetale en godtgørelse til den unge.)

Da Nanna har et stort behov for at komme ud og arbejde, men pga. hendes socialfobi og forværrede depression, kan en arbejdsplads ikke regne med hendes arbejdsindsats, og hun kan ikke ansættes på almindelige vilkår. Nanna og Åge Thomsen har fundet et sted der gerne vil tage hende i arbejdspraktik, Super Brugsen i Ringe. Men vi mangler at få afklaret om hun kan få godtgørelse fra kommunen?

Jeg ønsker også at gøre opmærksom på, at psykolog Åge Thomsen har tilbudt kommunen at han kan tage sig af både psykologbehandlingen og at han har et samarbejde med 2 pædagoger, som han vil kunne bruge til at lave den træning Nanna har brug for (koster ca. 20.000 pr måned). Dette vil han kunne gøre væsentligt billigere, end det tilbud kommunen har forslået, nemlig døgnanbringelse (mindst 35.000 pr måned), hvilket samtidig ville være meget skadeligt for Nanna, pga. forskellige omstændigheder, som jeg ikke vil komme ind på her (men I er velkommen til at spørge ind til det).

Jeg er også blevet klar over at der ikke er lavet en handleplan for Nannas vedkommende, det til trods for at det er et år siden at der er blevet lavet en børneundersøgelse (hedder det vist).

Jeg må indrømme at jeg er nået så langt nu, at det bliver pressen der bliver de næste der bliver kontaktet. Og jeg kan forestille mig at de vil være meget interesseret i den manglende hjælp fra kommunen, især nu hvor Nannas selvmordstanker er blevet forværret i forbindelse med at hun ingen hjælp har fået fra kommune, og derudover at hendes depression er blevet forværret af samme grund. Og at vi blev lovet at kommunen ikke ville svigte os, selv om vi fravalgt døgnanbringelse, da vi var til netværksmøde, men det kan man da vist roligt sige at vi er blevet…

Jeg vil gerne bede om skriftligt svar på mine spørgsmål inden en uge. Jeg kan desuden kontaktes på telefon .. .. .. .. eller mail ........@.......

Med venlig hilsen

Nanna Svendsen og Susanne Svendsen

Dalager 60

5750 Ringe